Welcome3EC logo

 

SLUŽBY

 

PŘEHLED

AKREDITOVANÁ CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

ISO 9001 kvalita

ISO 14001 životní prostředí

OHSAS 18001 bezpečnost práce

ISO 27 001 bezpečnost informací

ISO/IEC 20000-1 IT služby

HAACP - systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických bodů

ISO 22000 / FSSC 22000 /HACCP

ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií

 

 

 

 

 

   

SPOTŘEBITELSKÝ ŘETĚZEC LESNÍCH PRODUKTŮ C-o-C a PEFC podle CFCS 2002:2013

Požadavky na spotřebitelský řetězec lesních produktů, které musí organizace plnit, mají-li být její prohlášení ohledně původu suroviny použité v prodávaném produktu uznané jako důvěryhodné a spolehlivé.