Welcome3EC logo

 

CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

a POLITIKA JEJICH POUŽITÍ

 

Každý certifikovaný klient má možnost svojí certifikaci zveřejnit a propagovat. Pro tyto účely jsme pro Vás připravili certifikační značky, které můžete použít na svých písemnostech, reklamních a propagačných materiálech. Použití certifikačních značek není neomezené. Pro podrobnejší informace a vysvětlení způsobů použití certifikačních značek si přečtěte tuto Politiku používání certifikačních značek 3EC .

 

Každá certifikační značka je ve dvou grafických vyhotoveních - kruhovém a obdélníkovém. Pro své účely můžete s ohledem na grafickou povahu Vašich propagačních materiálů použít kteroukoliv z těchto rovnocenných variant.

 

Značky jsou v komprimovaném balíku (formát ZIP) a kromě nejběžnějšího a najpoužívanějšího formátu JPG obsahuje tento balík značku v grafických formátech CorelDraw 11 (CDR), Adobe Illustrator 7 (AI) a Encapsulated Postscript (EPS). V případe potřeby jiného formátu nebo jiných speciálních požadavků, kontaktujte prosím naši kancelář.

 

ISO 9001 - Systémy managementu jakosti (QMS)

 

 

 

ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu (EMS)

 

 

 

OHSAS 18001 - Systémy managementu BOZP (SMBOZP - OHSMS)

 

 

 

ISO 27001 - Systémy managementu informační bezpečnosti (SMIB - ISMS)

 

 

 

ISO 22000 + HACCP - Systémy managementu bezpečnosti potravin (SMBP - FSMS)

 

 

 

 

 

C-o-C a PEFC - Certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů

 

 

 

KOMBINACE A INTEGROVANÉ SYSTÉMY

 

ISO 9001 + ISO 14001

 

 

ISO 9001 + HACCP

 

 

ISO 14001 + OHSAS 18001

 

 

 

ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001