Welcome3EC logo

 

AKREDITACE

 

... in support of Your Effectiveness, Efficiency and Excellence...

 

Rozsah naší akreditace naleznete na stránce ČIA (Český Institut pro Akreditaci). Zde níže můžete shlédnout všechna platná osvědčení, která akreditační orgán ČIA vydal pro 3EC International, s.r.o.

 

ISO 9001 - Systémy managementu kvality (QMS)

Osvědčení ČIA

 

ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu (EMS)

Osvědčení ČIA

 

OHSAS 18001- Systémy managementu BOZP (OHSAS)

Osvědčení ČIA

 

ISO 50001- Systém managementu hospodaření s energií (EnMS)

Osvědčení ČIA

 

ISO 22000, FSSC 22000, HACCP - Management bezpečnosti potravin (ISO 22000), Certifikační schéma pro bezpečnost potravin podle ISO 22000 a technické specifikace Plánu nezbytných opatření podle ISO 22002-1 (FSSC 22000), Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických bodů (HACCP)

Osvědčení ČIA

 

ISO 27001 - Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS)

Osvědčení ČIA

 

ISO/IEC 20000-1 - Informační technologie - Management služeb v informačních technologiích (IT SMS)

Osvědčení ČIA

 

CFCS 2002 - Spotřebitelský řetězec lesních produktů C-o-C a PEFC podle CFCS 2002

Osvědčení ČIA